Distributionsvandværker

Et distributionsvandværker køber vandet hos et andet vandværk, som har ansvaret for indvinding og for kvaliteten af vandet indtil levering til distributionsvandværkets ledningsnet.

Distributionsvandværker tildeles også et forsyningsområde, som opdeles i naturligt og fremtidigt forsyningsområde med forsyningspligt for vandværket.


Tabel 1: Distributionsvandværker.