Hvad er en vandforsyningsplan

Siden kommunesammenlægningen i 2007, har de enkelte dele af kommunen været omfattet af seks meget forskellige vandforsyningsplaner fra de oprindelige sammenlægningskommuner. 

Med Vandforsyningsplan 2013 fastlægges, for første gang, ensartede rammer for udbygning af vandværkerne i Randers Kommune, og for kommunens administration efter reglerne i vandforsyningsloven.

Vandforsyningsplanen består af:

  • Redegørelse for grundlaget for planen.
  • Beskrivelse af den eksisterende forsyningsstruktur og de forskellige typer af forsyningsanlæg.
  • Plan for forsyning af de enkelte dele af kommunen med drikkevand.

Vandforsyningsplan 2013 er udarbejdet efter regler i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009 med senere ændringer samt tilhørende bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning af 21. december 2011.