Forsyningsområder

Hvert alment vandværk tildeles et forsyningsområde.

Forsyningsområdet opdeles i det naturlige forsyningsområde og det fremtidige.

Fire steder i kommunen er der ejendomme udenfor forsyningsområde.

Søg adresse: