Uden for forsyningsområde

Områder med ejendomme uden for forsyningsområde omfatter de ejendomme, som ligger så langt fra et alment vandværks forsyningsledninger, at det i øjeblikket ikke er økonomisk og praktisk muligt at etablere en forsyningsledning. F.eks. problemer med vandkvaliteten på grund af lange forsyningsledninger og lille forbrug.

Fire steder i kommunen ligger et større antal ejendomme for langt fra et vandværk, nemlig syd for Brusgård, nord for Fløjstrup, syd for Fårup og øst for Tvede. Når et alment vandværk i et tilstødende forsyningsområde har udbygget ledningsnettet i nærheden af området overføres ejendommene til vandværkets fremtidige forsyningsområde ved tillæg til vandforsyningsplanen. Se nedenstående kort.

Søg adresse: