Initiativer der beskytter grundvandet

Følgende er initiativer, der har til formål at beskytte grundvandet.

  1. Skovrejsning
  2. Dyrkningsaftale med landmændene
  3. Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer
  4. Oprydning på forurenede grunde
  5. Tilsyn med fylde- og vaskepladser, hvor der håndteres pesticider
  6. Tilsyn med forureningstruende aktiviteter hos industrien
  7. Undgå uønsket nedsivning fra spildevandsanlæg
  8. Begrænse brugen af pesticider hos private husejere
  9. Regulering af by- og erhvervsudvikling
  10. Skånsom indvinding hos vandforsyningerne