Datagrundlag

Alle data i affaldsplanen er indsamlet fra Randers Kommune og de modtageanlæg og affaldstransportører, som Randers Kommune benytter.

Kort om Randers

Randers Kommune dækker et areal på ca. 747, 6 km2. Kommunens indbyggertal har gennem en årrække været svagt stigende, se figur 1.
Slut december 2012 var der ifølge Danmarks Statistik registreret 95.919 personer bosiddende i Randers Kommune, hvilket svarer til et gennemsnit på to personer i hver husstand.
27.228 helårsboliger, ca. 60 % af Randers Kommunes 45.381 helårsboliger, er parcel- eller rækkehuse. De øvrige 18.156 helårsboliger er etageboliger.

Figur 1: Danmarks Statistik 2013.

Genbrugspladserne i Randers Kommune