Kortlægning

I år 2012 blev der bortskaffet 78.250 tons affald fra Randers Kommune. Figuren neden for viser den procentvise fordeling af affaldet på behandlingsform.

Fordeling af den samlede affaldsmængder

Figur 1. Kilde: Randers Kommune.

I Affaldsstrategi 2009-2012 er de nationale sigtelinjer for 2012:

- min. 65% til genanvendelse.

- ca. 29 % til forbrænding.

- max. 6 % til deponering.

Randers Kommune nåede i mål i forhold til at holde mængden af deponeret affald nede, men sendte for meget til forbrænding og for lidt til genanvendelse. Mængden af affald, der skal gennemgå en særlig behandling, har over en årrække været svagt stigende. Det skyldes sandsynligvis de stigende mængder af farligt affald og elektronisk affald.

Tabel 1 viser den samlede mængde affald 2009-2012 i Randers Kommune. Randers Kommune vurderer at ca. 15% af den samlede affaldsmængde stammer fra erhvervsvirksomheder.

Samlede affaldsmængder

Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.

Den samlede affaldsmængde er i planperioden steget fra 76.045 ton i 2009 til 78.250 ton i 2012. En stigning i affaldsmængden på ca. 3 %.

Nyttige links

Affaldsordninger - Her kan du læse om de eksisterende affaldsordninger for husholdningsaffald i kommunen pr. 31. december 2012.

Sorterings- og behandlingsanlæg - Her kan du få et overblik over Randers Kommunes sorterings- og behandlingsanlæg.

Forbrændings- og deponeringskapacitet - Læs mere her om Randers Kommunes deponeringskapacitet samt aftaler med forbrændingsanlæg.