Mål 1

Det stigende forbrug af ressourcer gør at det bliver vigtigere at følge Affaldshierarkiet, se figur 1, så mindst muligt affald bortskaffes ved forbrænding og deponering.

Figur 1: Affaldshierarkiet

Det er uholdbart at brænde ressourcer. Og det gør Randers Kommune, som de fleste andre danske kommuner, desværre i alt for høj grad på nuværende tidspunkt. Derfor sætter vi nu fokus på bedre sortering af det genanvendelige affald i både dagrenovation og brændbart.

I 2011 producerede private husstande i Randers kommune i alt ca. 27.500 ton dagrenovation. En affaldsanalyse foretaget i Randers Kommune i 2012 (Econet AS) viser at der er potentiale for at genanvende ca. 8.500 ton af dagrenovationen. Heraf udgør organisk husholdningsaffald ca. 7.000 tons. Den resterende mængde er hovedsagligt papir, glas, pap, metal og plast.

I 2011 sendte Randers Kommune desuden yderligere 15.092 tons affald (ekskl. dagrenovation) til forbrænding. Det brændbare affald stammede fra erhverv, storskrald samt genbrugspladsernes containere til stort og småt brændbart. En analyse (Econet AS) af indholdet i containerne til småt brændbart på Randers Genbrugsplads i 2011 viser at ca. 30 % af indholdet var genanvendeligt. Kommunen vil med det udgangspunkt arbejde på at øge mængden af affald til genanvendelse.

Samtidig vil vi arbejde på at reducere mængden af affald til deponi. Randers Kommune sorterer allerede det blandede affald til deponering, så større genanvendelige emner bliver sorteret fra. Det fortsætter vi med. Det er dog stadig vigtigt at virksomhederne sorterer deres blandede affald til deponi omhyggeligt, inden de afleverer det på deponiet på Randers Affaldsterminal.