Mål 2

Vi ved at en del af det forbrændingsegnede erhvervsaffald er genanvendeligt affald, men med liberaliseringen af det genanvendelige erhvervsaffald i 2010 er det ikke muligt for kommunen at følge affaldet så tæt som tidligere. Kommunen anviser ikke længere det genanvendelige erhvervsaffald til genanvendelse. Overordnet set skal kommunen dog stadig sikre, at Affaldsbekendtgørelsen bliver overholdt, og at virksomhederne sorterer det genanvendelige erhvervsaffald. Mange virksomheder er tilsyneladende ikke opmærksomme på reglerne om affaldssortering. Her er det kommunens opgave at informere virksomhederne så de får den fornødne viden til at overholde lovgivningen.

I planperioden vil Randers Kommune arbejde på at gøre det nemmere for erhvervslivet at bortskaffe forbrændingsegnet affald. Vi vil gøre det muligt at anvise de to brændbare affaldstyper (dagrenovationslignende affald samt brændbart erhvervsaffald) som en samlet fraktion. Denne fraktion skal virksomheden selv kunne sende direkte til et af de forbrændingsanlæg, som Randers Kommune leverer affald til.