Mål 3

I Randers Kommune kan vi hente adskillige værdier i vores affald fra bl.a. de kommunale virksomheder og institutioner. Derfor skal de have vores opmærksomhed i denne planperiode. Vi vil feje for egen dør, gå forrest og dermed vise andre virksomheder hvordan man på bedste vis kan håndtere sit affald. Undersøgelser viser at hvis man sorterer affald på arbejdspladsen, smitter det af på måden at håndtere affald på hjemme. På den måde bliver sortering også en naturlig del af de ansattes privatliv, noget som vi gør per automatik.

De seneste ti år er Danmark sakket bagud på affaldsområdet. F.eks. viser en opgørelse udarbejdet af rådgiverorganisationen Copenhagen Resource Institute at mindre danske virksomheders genanvendelse af affald har stået stille på 23 pct. fra 2001 til 2010. I samme periode har Tyskland øget sin samlede genanvendelsesprocent fra 34 til 45. Chefkonsulent Christian Fischer fra Copenhagen Resource Institute siger: "Vi er ikke gode nok til at sortere i husholdninger, på kontorer og i institutioner. Når vi ser på de lande, vi normalt sammenligner os med, er de i højere grad i stand til at plukke de lavthængende frugter"1. Det er disse lavthængende frugter vi vil plukke.