Mål 4

Det vil lette opfyldelsen af alle vores mål hvis vi med god kommunikation fortsat kan præge den generelle holdning til, at affald er en ressource, som vi skal have det bedste ud af. Vi vil lægge en særlig indsats hos målgruppen børn og unge. De er fremtidens voksne, nemme at præge og har generelt stor indflydelse på deres forældres opførsel.

Vi ønsker samtidig at vores digitale løsninger bliver brugt mere. Dels fordi det sparer tid og penge, der kan bruges på andre ting, og dels fordi digital selvbetjening vil være en udvidelse af servicen for de borgere, der får øjnene op for mulighederne.