Asferg - Udbyneder

Indsatsplanområdet

Randers Kommune har i slutningen af 2013 samt vinteren 2014 modtaget afrapporteringen af kortlægningen i det område, som Naturstyrelsen kalder ”Kærby og Fjelsted”.

Kortlægningsområdet Kærby og Fjelsted ligger syd for Mariager Fjord og er arealmæssigt delt mellem Randers og Mariager Fjord Kommuner.

Den del af kortlægningsområdet, som ligger i Randers Kommune vil fremover blive kaldt ” Asferg – Udbyneder Indsatsplanområde”. Indsatsplanområdet indeholder de arealer, som vil blive omfattet af de indsatsplaner, som Randers Kommune skal udarbejde for dette område.

Indsatsplanområdet bestående af OSD og indvindingsoplande. På kortet er vandværkernes placering vist. Område med blå ”skygge” er den del af kortlægningsområdet, som ligger i Mariager Fjord Kommune.

I de afsnit, der handler om geologi m.v., har det været nødvendigt at medtage beskrivelsen af hele kortlægningsområdet. Grunden til dette er, at den opstillede geologiske model, den hydrostratigrafiske model og den hydrologiske model alle er opstillet for hele kortlægningsområdet og kun med stor vanskelighed lader sig adskille i delelementer.

I de afsnit, som omhandler sårbare områder, vandværker, indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande er det kun arealer i Randers Kommune, dvs. indsatsplanområdet, som er medtaget.

Der er udarbejdet en Rammeindsatsplan, som indeholder en gennemgang af den udførte kortlægning samt af de generelle indsatser som skal gennemføres inden for området. Desuden er der indeholdt en tidsplan og angivelse af hvem, der er ansvarlige for indsatsernes gennemførelse.

Foruden rammeindsatsplanen er der udarbejdet delindsatsplaner, som omhandler følgende vandværker: Asferg, Dalbyneder, Dalbyover, Enslev & Blenstrup, Gassum, Havndal, Kastbjerg, Knejsted Mark, Kærby, Udbyneder og Vinstrup.

Rammeindsatsplanen og delindsatsplanerne har grænseflader til både kommuneplanen, vandforsynings- og spildevandsplanen samt Vandplanen for Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord.