Indsatsplanområder

Afgrænsning af indsatsplanområder

Det er valgt at inddele kommunen i 3 indsatsplanområder.

Indsatsplanområdet Randers Syd udgøres af den del af kommunen, der ligger syd for Randers Fjord og Gudenåen.

På grund af det store antal vandværker nord for Randers Fjord og Gudenåen er det valgt at inddele området i Randers Vest og Randers Nordøst. Som grænse mellem indsatsplanområderne mod nord har vi valgt Mariagervej således, at det er et vandværks fysiske beliggenhed (og ikke forbrugernes adresser), der er bestemmende for, i hvilket indsatsplanområde delindsatsplanen for et vandværk hører til.

Herunder ses et kort, som viser kommunens opdeling i indsatsplanområder.
Ved at klikke i signaturfeltet under kortet kan følgende temaer vælges fra eller til: Indsatsplanområder, drikkevandsboringer samt indvindingsoplande .