Randers Nordøst

Statens kortlægning af Randers Nordøst er endnu ikke afsluttet. Først når det er sket kan indsatsplanerne udarbejdes.