Randers Vest

Statens kortlægning af Randers Vest er endnu ikke afsluttet. Først når det er sket kan indsatsplanerne udarbejdes.