Handlingsplan

Klimatilpasningsplanen munder ud i en handlingsplan. Handlingsplanen er opdelt ligesom klimatilpasningsplanen i Randers By, de øvrige byer og det åbne land. Der er i handlingsplanen taget stilling til indenfor hvilken periode de forskellige områder skal analyseres og hvem der er ansvarlig for arbejdet.

I områderne Randers:

Se handlingsplanen for Randers by her.

I de øvrige byer:

Se handlingsplanen for øvrige byer her.

I det åbne land:

Se handlingsplanen for det åbne land her.