Øvrige byer

Oversvømmelsestruede arealer

Risikokortlægningen peger på 12 småbyer med risiko for tab af værdier ved oversvømmelse. De 12 byer fremgår af nedenstående risikokort.

Truslerne for oversvømmelse og værditab i de 12 områder kommer fra tre mulige kilder til oversvømmelse

  • Fra Randers Fjord (højvande ved stormflod)
  • Fra vandløb (vandløb, der løber over sine bredder, fx på grund af pludselig tøvejr, meget regn i en periode mv.)
  • Fra nedbør (ved skybrud, fx hvor kloakkerne løber over)

De områder, der er truet af oversvømmelse fra fjorden er Udbyhøj (B11) og Uggelhuse (B8).
De områder, der er truet af oversvømmelse fra vandløb er byerne Langå (B3), Spentrup (B5) og Øster Tørslev (B10).
De områder, der er truet af oversvømmelse fra nedbørshændelser er Asferg (B1); Øster Bjerregrav (B2); Haslund (B4); Spentrup (B5); Harridslev (B6); Hald (B7); Gjerlev (B9) og Øster Tørslev (B10).