Det åbne land

Oversvømmelsestruede arealer

I det åbne land er der udpeget 5 risikoområder (L1-L5). Udpegningen skyldes først og fremmest den relativt store sandsynlighed for oversvømmelse, da værdierne i det åbne land er begrænsede. I takt med at vandstanden i havet stiger, øges sandsynligheden for oversvømmelse af områderne.

Området L1 omfatter lavt beliggende arealer i den nordøstligste del af kommunen

Området L2 omfatter de ydre dele af Randers Fjord

Området L3 omfatter de indre dele af Randers Fjord

Området L4 omfatter arealer langs Gudenå

Området L5 omfatter arealer langs Nørreå

I fremtiden vil det være en afvejning af omkostningerne ved at forhøje eksisterende diger og sandsynligheden for oversvømmelse, der afgør hvilke tiltag, der har den største omkostningseffektivitet. Det vil være muligt at ekstensivere anvendelsen af store dele af de truede arealer og acceptere periodiske oversvømmelser. Herved vil områderne kunne videreudvikles som naturområder.

De mulige tiltag, der kan iværksættes for at reducere risikoen fra den stigende vandstand og stormflod er beskyttelse med diger, evt. sluse i fjorden eller en ekstensivering af områdernes anvendelse.