Opstigende grundvand

Grundvandsforholdene giver normalt ikke pludselige oversvømmelser, som det opleves ved ekstreme regnhændelser, vandløbsoversvømmelser og stormflod.

Grundvandsændringer kan have betydning for bygninger, tekniske anlæg m.m. Mange infrastrukturanlæg som veje, jernbaner mm, er dimensioneret til en bæreevne ud fra et givet niveau for grundvandsspejlet, hvis dette ændres, ændres betingelserne for dimensioneringen og dette kan have stor betydning.

Ændrede grundvandsforhold vil ofte komme langsomt over en årrække. Det må forventes, at det er muligt gradvist at tilpasse sig ændrede forhold eksempelvis ved dræning, samt ved tilpasning til et stigende grundvandsspejl ved eksempelvis flytning af anlæg, transformatorstationer m.m.

De ændrede grundvandsforhold er således ikke medtaget i risikovurderingen.