Retningslinjer

Byrådets målsætninger og retningslinjer i klimatilpasningsplanen er indarbejdet i den nye kommuneplan 2017.

De gældende mål og retningslinjer ses her: Klimatilpasning

Sandsynlighedskort (hvor bliver det vådt), værdikort (hvor bliver skaderne størst) og risikokort (som er en samling af de to forrige kort) er udgangspunktet for kommuneplanlægningen.

Brug de digitale kort!

Retningslinjerne udgør et grundlag for kommunens administration af lovgivning inden for bl.a. planlægning, landzone, natur, miljø, byggesag, vej og husdyr.