Ressource- og affaldsplan 2027

Vi er midt i en brydningstid. Vi har i mange år produceret mere og mere affald, men nu skal det være slut. Vi skal den anden vej igen – affaldskurven skal knækkes. Affaldssektoren har sjældent haft større fokus fra borgere, Folketing og EU. Der er stadig større forventninger til, at affaldssortering nytter. Forventninger til at der sikres en fornuftig brug af ressourcerne i affaldet, og at dem, som håndterer det undervejs, har styr på, hvor det ender. De forventninger skal vi ikke alene imødekomme i Ressource- og Affaldsplanen 2027, vi skal også hæve ambitionerne og vise, at der kan forventes endnu mere af en bæredygtig affaldshåndtering i Randers Kommune. Vi skal sammen med borgere, foreninger og erhvervsliv skabe rammer for, at vi genbruger mere, laver mindre affald og gør det lettere at leve bæredygtigt i Randers Kommune.

For at nå i mål, skal vi for det første blive endnu bedre til det, vi allerede gør. På landsplan skal der nu sorteres i 10 fraktioner og leveres nye affaldsbeholdere til alle husstande. Sorteringen skal være bedre og mere ensartet, så vi får renere fraktioner og større mængder. Et vigtigt skridt på vejen mod endnu mere genanvendelse og en bedre udnyttelse af de ressourcer, der ligger i affaldet.

For det andet skal vi gøre meget mere af det, vi ikke har prøvet endnu. Her er målsætningerne ikke kun at få ressourcer ud af affaldet, men at forhindre, at ressourcerne overhovedet bliver til affald. Det er et paradigmeskifte, der tager afsæt i den cirkulære økonomis principper. Levetidsforlængelse, reparation og direkte genbrug er det første, vi skal efterstræbe. Først når elektronik, jakker, byggematerialer og cykler er blevet brugt, genbrugt, repareret og brugt endnu en gang, skal vi til at håndtere dem som affald.

Vi har allerede mange gode eksempler på, hvordan det skal gøres. Husholdningernes plast bliver til nye skraldespande og designerstole, hospitalsplast til legepladser. Affaldstræ bliver til nye facader, og vandrør bliver til moderigtigt interiør. Cases, der viser vejen, men nu ikke længere skal være forbeholdt ildsjæle og first movers. Vi skal skabe rammerne og infrastrukturen for, at det bliver den normale måde at gøre tingene på. Vi skal skridtet videre i den grønne omstilling og skabe den genbrugspladsjobs, virksomheder og muligheder ved at skabe mindre affald.

 

 

Planen er godkendt