Hvad er en affaldsplan?

Ressource- og affaldsplan 2027

Ressource- og affaldsplanen skal danne rammen om regeringens affaldshierarki, som er kommunernes øverste rettesnor i affaldshåndtering. Affaldshierarkiet skal anvendes af myndigheder og virksomheder i bestræbelserne på at optimere bl.a. miljøindsatsen. Affaldsområdet plejer traditionelt set at beskæftige sig med de 4 nederste niveauer, men i denne plan er der lavet et indsatsområde for at arbejde med affaldsforebyggelse.

Affaldsforebyggelse kan være svært at arbejde med, da man skal helt tæt på borgere for at kunne gøre en forskel.  Men når man taler om affaldsforebyggelse kan det foregå på flere niveauer som vist på nedenstående figur. 


Ved at arbejde bevist med affaldshierarkiet og flere af de niveauer for forebyggelse, vil vi arbejde hen i mod visionen:

  • Mere liv og mindre affald. Vi skal gøre det nemt at leve bæredygtigt i Randers Kommune.

Danmark er blandt de lande i verden, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger. Med Ressource- og affaldsplanen 2027 vil Affald & Genbrug reducere mængden af affald pr. indbygger, samt nedbringe mængden af værdifulde ressourcer, der bliver til affald.

I Randers Kommune kildesorterer vi vores affald og implementerer nye ordninger, hvor potentialet foreligger. Men vi skal være bedre endnu.

Potentialet i den cirkulære økonomi er stort og skal udnyttes, mere husholdningsaffald skal indsamles til genanvendelse, storskraldsordningen skal have et større fokus på genbrug og affaldsløsningerne i midtbyen skal tilpasses de lokale forhold, så det bliver lettere at kildesortere sit affald. Følgende er overskrifter, der tilsammen skal bringe Randers Kommune i mål med at opnå den højeste genanvendelsesprocent.