Kortlægning

Kortlægningen beskriver udviklingen i affaldsmængder og potentialet for de enkelte fraktioner i det omfang, der foreligger fyldestgørende analyser til vurdering af potentialet.