Vurdering af planen 2013-18

Affalds- og ressourceplanen 2018 fokuserede på følgende mål:

Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet

Mål 2: Bedre sortering og bortskaffelse af affald

Mål 3: Feje for egen dør

Mål 4: Formidle viden og påvirke holdninger

 

I evalueringen fremgår alle indsatser under de respektive mål, herunder hvorvidt de er udført.