Risikostyringsplan 2021

På denne side kan du læse Randers Kommunes Risikostyringsplan 2021-2027. Planen er lavet i oversvømmelsesdirektivets 2. planperiode og erstatter Randers Kommunes første risikostyringsplan, som blev vedtaget i 2015.    

Risikostyringsplanen omhandler alene risikoen for oversvømmelser langs Randers Fjord i tilfælde af stormflod. Klimatilpasning for regnvand er beskrevet andetsteds i den kommunale planlægning. 

Risikostyringsplanen består af tre hovedafsnit:

  • Grundlag, som beskriver forudsætningerne for planen
  • Planen, hvor hvert af de udpegede delområder gennemgås særskilt, og relevante tiltag beskrives.
  • Handlingsplan, som tilbyder et samlet overblik over de tiltag, som skal igangsættes eller fortsættes i hvert delområde i løbet af 2. planperiode. 

Du kan tilgå planens afsnit i menuen ovenfor. Du har også mulighed for at hente den samlede plan som en pdf.   

Har du spørgsmål eller kommentarer til planen eller dens indhold, er du velkommen til at kontakte Randers Kommunes planafdeling på plan@randers.dk

Status

Randers Kommunes Risikostyringsplan er vedtaget af byrådet 11. oktober 2021. Forinden havde planen været i 6 måneders offentlig høring. 

Planen blev offentliggjort den 14. oktober 2021 og kan påklages frem til 11. november 2021. Læs mere herom i annoncen