Handlingsplan

Handlingsplan

Download handlingsplan. Komplet med alle geografiske indsatsområder suppleret med handlingsplan for generelle indsatser, der for hele Randers kommunes del af "Risikoområde, Randers Fjord".

risikostyringsplan_20152021_handlingsplan_x.pdf (165.9 KB)

Randers Kommune har sideløbende med denne risikostyringsplan udarbejdet en klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen omhandler en plan for håndtering af alle typer af oversvømmelser fra regnvand, tøbrud, skybrud, grundvand, åvand, søvand og havvand. Klimatilpasningsplanen dækker hele kommunens geografiske område og planens tiltag indgår som kommuneplantillæg nr. 6.

Se klimatilpasningsplanens handlingsplan her.