Planen

Risikostyringsplanen bygger på tre kortlægninger som Miljøministeriet har udarbejdet og stillet til rådighed via MiljøGIS.

  • Farekort omfatter kort der viser sandsynligheden for en oversvømmelseshændelse
  • Skadekort omfatter de skader, der finder sted inden for et antal kategorier. Skadekortlægningen omfatter skader, der kan værdisættes økonomisk, og andre skader som ikke er mulige at sætte økonomi på, såsom natur- og kulturarv
  • Risikokort viser sandsynlighed for oversvømmelse sammenholdt med de værdier, der kan gå tabt

Risikostyringsplanen er en plan for, hvordan vi fremadrettet håndterer risikoen for oversvømmelser i det udpegede område. Planen gælder for hele det udpegede område langs Randers Fjord (bruttoudpegningen)

Gå på opdagelse i kortene

Se om du har dit på det tørre!

Indsatsområder

Indsatsområde 1, Randers, Vorup, Kristrup

Bykernen, Randers Bro, Pieren, Justesens Plæne, Nordhavn, Venezuela, Hvidemølle, Romaltparken, Ny sydhavn, Tronholmen, Brotoften, Bojesvej, Vorup Kær, Jernbanedæmning, Motorvejsbroen

Indsatsområde 2, Udbyhøj, Sødring

Udbyhøj,Sødring 

Indsatsområde 3, Uggelhuse, Albæk, Mellerup, Svinget

Uggelhuse, Albæk, Mellerup, Svinget

Indsatsområde 4, Øvrige områder

Øvrige områder