Dit vandværk

Søg via adresse

Tip: Søgning afsluttes med return/enter og kræver at der er indtastet husnummer.
Resultatet vises under kortet.

Søg via kort
Tip: Søgningen gennemføres efter dobbeltklik med musen. Det kan enten være et punkt, eller en flade.
Efter dobbeltklik kan resultatet ses under kortet og hvis der tegnes påny i kortet, startes der forfra.

Statisk kort
Statisk kort

Oplysninger om dit vandværk

  • Beliggenhed af vandværk, boringer og indvindingsopland samt jordforureninger.
  • Teknisk forsyningssikkerhed og forsyningsevne.
  • Tilstand af anlæg.
  • Udvikling i indvinding.
  • Forureningsrisiko for kildepladser.
  • Boringernes ydelse og sårbarhed.
  • Udviklingen i vandkvalitet.