Eksisterende forhold

Vandforsyningsplanen tager udgangspunkt i en situation med mange velfungerende fælles vandforsyningsanlæg og et stort antal ejendomme og virksomheder med en tilfredsstillende egen forsyning.

Planen bygger videre på den forsyningsstruktur, som er fastlagt i vandforsyningsplanerne for de 6 sammenlægningskommuner.

Sammenlægningskommunerne

  • Langå
  • Nørhald
  • Purhus
  • Randers
  • Del af Sønderhald
  • Del af Mariager