Anlægskvalitet

Randers kommune har gennemført tilsyn med tilstanden af de almene vandværkers bygninger og installationer i 2010-12. På enkelte værker er der siden ført et opfølgende tilsyn. Vandkvaliteten føres der tilsyn med gennem den rutinemæssige udtagning af vandprøver til analyse. En sammenfatning af resultaterne af tilsynene for de vandværker, hvor tilsynet gav anledning til anmærkninger, kan du læse via linket i faktaboksen til højre. I faktaboksen er der også link til notat om principperne for tilstandsvurderingen.

Baggrunden for vurderingen af tilstanden af bygninger og installationer fremgår af tilsynsrapporten, som er fremsendt til det enkelte vandværk efter tilsynet.

Tilstanden er generelt tilfredsstillende, men 6 vandværker har behov for en væsentlig renovering. De 6 vandværker er alle blandt de mindre vandværker i kommunen. Vandværkerne har efter tilsynet fået pålæg om at bringe forholdene i orden.